December 2015.

Het jaar 2015 is al bijna voorbij. Als ik deze nieuwsbrief schrijf  is het buiten

14ᵒ C en lijkt het eerder voorjaar dan een week voor kerst. Velen van u zullen het al wel gehoord hebben dat er in een gedeelte van het buurthuus een kinderdagverblijf komt. De voorbereidingen hiervoor  zijn in volle gang. De initiatiefnemers, Chantal Hendriks en Willy Hogenkamp willen op 04-01-2016 starten. Een mooi initiatief en we hopen op een prettige samenwerking en veel succes. Verder op in de nieuwsbrief meer hierover.

De overige activiteiten in het buurthuus gaan gewoon door want de hal en het kleuterlokaal van vroeger blijven toegankelijk voor alle andere activiteiten zoals de oudermiddag, de bingo, verjaardagen, vergaderingen enz. enz..

 

Op Vrijdag 08012016 is het de bedoeling om samen met u een Nieuwjaars borrel te drinken in het buurthuus en wel van 20.00 tot 22.00 uur. Dus allemaal van harte welkom.

 

 

Stichting Exploitatie Buurthuus Varssel (SEBV) zoekt nieuw bestuurslid!

 

Beste inwoners van Varssel,

Vanwege de verhuizing van één van onze bestuursleden, is het bestuur van Stichting Exploitatie Buurthuus Varssel op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v).

 

Doel

De stichting heeft als doel het exploiteren van het buurthuis ten behoeve van de inwoners van het buurtschap Varssel en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden. Jaarlijks komen zij vier keer en in geval van bijzonderheden bij elkaar. Vanwege het vertrek van een bestuurslid, komt er een plek in het bestuur vrij.

Bent u of kent u iemand die graag deel wil nemen aan dit bestuur, of wilt u graag meer informatie? Neem dan vóór 1 februari 2016 contact op met Rik Hulsman (voorzitter) via 06-10756219 of via sebv@telfort.nl

Het nieuwe bestuurslid wordt benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de belangenvereniging in maart 2016. 

Graag zien wij uw reactie tegemoet.   

Met vriendelijke groet,                                                                           

Bestuur Stichting Exploitatie Buurthuus Varssel         

 

Organiseren activiteiten middag / avond

Vind u het gezellig om met een gezelschap op zaterdagmiddag te biljarten? Of wilt u een dartcompetitie opzetten?

Het buurthuus van Varssel biedt meerdere mogelijkheden voor dit soort activiteiten. Het buurthuus beschikt over dart borden, een biljarttafel, een jeu de boules baan en een grote zaal waar verschillende activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Wilt u ook een activiteit organiseren voor de inwoners van Varssel? Neem dan contact op met Marcel Peters (beheerder) via 06-13472102 of sebv@telfort.nl

 

Beste buurtbewoners. 

Dit is een mooie gelegenheid om ons voor te stellen en uit te leggen wat “wij komen doen in Varssel”. Wij, Chantal Hendriks en Willy Hogenkamp samen al ruim 13 jaar collega’s en werkzaam als pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. In de loop van de jaren hebben wij met verschillende overnames te maken gehad en zo de kans gekregen om in verschillende keukens te kunnen kijken en daar ontstond onze wens om voor ons zelf te gaan beginnen. Die wens is uitgekomen en wel in het buurthuus van Varssel een fantastische plek. We zijn nog druk aan het klussen maar het gaat erg mooi worden. Op 4 januari gaan we open, wij hebben er erg veel zin in en gaan er samen met de kinderen een fantastische tijd van maken. Zaterdag 16 januari organiseren wij een open dag (van 13.30 tot 16.30 uur) waar u allen van harte welkom bent.

Met  vriendelijke groet,

Chantal en Willy

 

Kinderdagverblijf SpelendWijs

Zelledijk 22

7255 MR Hengelo

 

De Bingo middag van 2 december 2015.

Het was de laatste bingo van dit jaar en om dit jaar met een feestelijk tintje af te sluiten kreeg iedereen een lekker stuk taart bij de koffie of thee.

De opkomst was weer goed, er waren 24 mensen, en het was weer een gezellig samen zijn.

Toen het eerste kopje koffie/thee op was werd het eerste rondje bingo gespeeld.

Na het tweede rondje kon men een drankje bestellen en waren er hapjes .

De derde ronde was een heel spannende ronde, er waren veel bingo’s en er moest veel met de dobbelsteen gegooid worden wie nu echt gewonnen had.

Hierna kon men nog lekker blijven zitten en wat praten met elkaar.

Namens het bingo team kreeg iedereen die er was die middag een doos chocolade als cadeau voor de feestdagen.

Het was weer een super gezellige middag en iedereen heeft genoten.

 

Namens het bingo team willen we iedereen hele fijne feestdagen wensen en hopelijk tot volgend jaar elke eerste woensdagmiddag van de maand.

De eerstvolgend bingo middag is 6 januari 2016 om 2 uur in het buurthuus en IEDEREEN is van harte welkom. Het bingo team. 

 

Jeugdclub Varssel 

Allereerst willen wij Marco Arfman, Marian Lawson, Frank Hobelman en Manon Groot Roessink bedanken voor hun inzet en gezelligheid de afgelopen clubjaren! Tevens willen wij Kristel Luesink welkom heten als nieuwe leiding.

Nu in het nieuwe clubseizoen zijn we blij dat er nog steeds veel animo is voor de Jeugdclub en dat we leuke activiteiten mogen en kunnen organiseren voor de Varsselse en Lindese jeugd. Dit seizoen bestaat de leiding uit: Wilma Verkijk, Henny Krijt, Alice Jolink, Milly van Tussenbroek, Patrick Lenselink, Maaike te Stroet, Marieke Timmerije, Marinka Stapelbroek en Kristel Luesink.

Waar we vorig seizoen nog 3 groepen hadden, zijn we dit seizoen over gegaan op 4 groepen: Een kidsgroep (6,7 jaar) 1 x in de maand op de zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30, Een jeugdgroep ( 8 t/m 10 jaar) 1 x in de maand op de vrijdagavond van 18.30 tot 20.30, Een jongerengroep (11,12 jaar) 1 x in de maand op de vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 en een ouderengroep (13+) 1 x in de maand op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.30.

Kidsgroep 

Deze groep bestaat uit 13 kinderen. Wij zijn begonnen met de allereerste clubmiddag met de nieuwste vorm van klootschieten namelijk wc-borstel gooien, skippybal gooien en laars gooien met een rondje om de golfbaan. De maand erop stond er het hebberigheidsspel op het programma. Dit is een spel met cadeaus en dobbelsteen wat zeer geslaagd was. In november stond er een bezoek aan het brandweermuseum in Borculo gepland. En in december hebben de kids al timmerend (vaak met het puntje uit de tong 😉 )gewerkt aan een mooie kerstster met lampjes, mooi al die trotste gezichtjes!

Jeugdgroep 

De jeugdgroep bestaat uit 19 kinderen. De eerste avond werd gevuld met het timmeren en knutselen van vogelverschrikkers wat hele mooie creaties opleverde. De maand erop was in Lochem waar de jeugd een verkenningsspel heeft gedaan. Hierbij had de jeugd samen met de jongerengroep allemaal leuke opdrachten die ze samen moesten uitvoeren, al met al een geslaagde avond. In november is de jeugdgroep samen met de jongerengroep en de ouderengroep wezen zwemmen in Haaksbergen, een avondje waterpret! Op 19 december is door de jeugdgroep hard gewerkt om de kerststukjes voor de ouderen te maken en een stukje voor henzelf voor thuis.

Jongerengroep 

De jongerengroep bestaat uit een leuke niet al te grote groep van 11 kinderen. De eerste avond in oktober begon spectaculair met een dropping. Een wandeling van 1,5 uur met opdrachten waarbij de kinderen dingen moeten voelen, ruiken en proeven. De volgende avond eind oktober zijn de jongeren samen met de jeugdgroep naar Lochem geweest voor het verkenningsspel. Mooi om te zien dat de verschillende groepen ook heel goed samen kunnen werken. In november is deze groep ook naar Haaksbergen geweest om te zwemmen, een geslaagde avond! De jongerengroep heeft op 19 december de kerststukjes rondgebracht met behulp van de leiding. De kerststukje zijn uitgedeeld aan de oudere inwoners van Varssel. De reacties waren hartverwarmend!! De waardering van de ouderen is ook voor de jongeren erg fijn, die waarderen dit ook echt, mooi om te zien

Ouderengroep 

De ouderengroep bestaat uit 9 kinderen. Op de eerste avond is gestart met een gezellige barbecue, tijdens deze avond zijn ideeën verzonnen om de volgende avonden een leuke invulling te geven. In november is de groep samen met de jeugd- en jongerengroep naar het zwembad in Haaksbergen geweest. In december stond een hebberigheidsspel op het programma. Al met al geslaagde clubavonden.

In het nieuwe jaar staan er ook weer allemaal leuke activiteiten op de planning.

Ook dit jaar kregen wij van de Jeugdclub de gelegenheid om tijdens de Off the Road rit, georganiseerd door de Hamove koffie en thee te verkopen aan de deelnemers en bezoekers van deze rit. Op deze manier konden wij onze kas spekken, hiervoor onze hartelijke dank.

Op het Varssels Feest is er dit jaar ook weer volop geraden voor de goed gevulde boodschappenmand, de opbrengst hiervan kwam geheel ten goede aan de jeugdclub, waarvoor dank!

Op 11 maart 2016 organiseren we weer de jaarlijkse playbackshow, ook dit jaar weer vanuit het mooie Buurthuus Varssel.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2016 toe!

 

Rommelmarkt

We hebben een superwarm maar ondanks dat toch een succesvolle en vooral gezellige rommelmarkt 2015 achter de rug. We hadden de warmste dag van het jaar uitgekozen voor de rommelmarkt dus het opbouwen ervan zorgde voor menig zweetdruppeltje, maar gelukkig zorgde het koele Buurthuus ervoor dat we ons hoofd ondanks alles toch koel konden houden… Erg blij waren we weer dat zoveel mensen uit Varssel ons deze dag vrijwillig kwamen helpen om er weer een feest van te maken.

Helaas voor ons moesten we eind november onze spullen op een andere plek opslaan, namelijk aan Maandagsweg 3 bij de familie Meenink waar we gelukkig terecht konden. Tijdens de verhuizing was er heel veel hulp waardoor het ook nog redelijk snel kon gaan. De nieuwe bewoners van “ons” oude stekkie, het kinderdagverblijf KDV Spelenderwijs hielpen met velen en vele handen maakten dat het ook weer zo klaar was. We zijn heel blij met hun hulp en wensen hen heel veel succes in het Buurthuus.

We hopen begin 2016 een datum te kunnen bepalen voor de volgende rommelmarkt.

Het zelfde geld voor het inzamelen van de spulletjes.

We houden u op hoogte!

Groeten van het rommelteam!!, Evelien, Marieke, Janet, Anja, Monique, Marianne, Wilma en Agnita

 

Het stratenvolleybal 

Er doen dit jaar maar liefst 88 teams mee met het Hengelse stratenvolleybal. Varssel wordt in deze competitie goed vertegenwoordigd met 5 teams dit zijn: BCV, Miss Varssel, De Varsselring, De Varsselse Dijk dames en de Varsselse Dijk heren.

In verschillende klassen spelen we in de wintermaanden wedstrijden. Het gaat vooral om de gezelligheid, maar eenmaal binnen de lijnen van het veld komt toch de drang om te winnen naar boven en wordt er fanatiek gevolleybald voor de winst. En na een zwaar bevochten wedstrijd al dan niet gewonnen, is er niets beters dan een gezellige derde helft in de kantine van Sporthal de Kamp. We hebben al veel fanatieke volleyballers maar fanatiek publiek is natuurlijk ook van harte welkom en hebben we in sommige gevallen hard nodig om die winst binnen te slepen. Dus wees van harte welkom om ons tijdens de wedstrijden te komen aanmoedigen!

Via de link hieronder is het speelschema te zien.

http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=182740D7284B40BD860AA0F34E65E48C 

 

Terugblik op Varssels Feest 

In het 111e jaar van het Varssels Feest hebben weer vele bezoekers genoten van de gezellige en ongedwongen sfeer waarin de diverse festiviteiten en activiteiten hebben plaats gevonden.

Als opwarmer voor het feest was er een vrijdagmiddagborrel. Daarna stond de toneel- en dansavond op het programma.

Het eigen Varssels  Volkstoneel voerde dit jaar de 24e uitvoering op. De klucht “Je kunt er naor fluiten” zorgde voor veel geschater in een bomvolle tent.

Eddie Wesselink vervulde de rol van Opa Mans op een voortreffelijke wijze. Ook Hanny

Meulenbrugge als buurvrouw Roeffie, die bij mogelijke onraad  op de fluit blies en bij Mans

op de schoot sprong, had de lachers op haar hand. De andere bijzondere personages werden eveneens goed neergezet door de spelers: Anita Berendsen, Erwin Jochemsen, Sigrid Barink, Benno Rondeel, Marieke Timmerije en Werner Lijftogt. Twee spelers ondergingen tijdens het toneelstuk een volledige  gedaanteverwisseling, zodat grimeur Evelien Klein Wassink vol aan de bak moest. Henk Luesink en Gerrit Lenselink hebben hun functie als souffleur respectievelijk toneelmeester ook weer prima uitgevoerd. Na afsluiting van het toneel werd er tot in de late uurtjes gedanst op muziek van de feestband  Anders is het niet.

Op zaterdagmiddag werden de volksspelen gehouden. Het spektakelspel bestond uit sumo worstelen. Van de 90 deelnemende schutters slaagde Thijs Groot Roessink er in om de romp van de vogel eraf te schieten. Henk Barink nam de kop voor zijn rekening. De vleugels waren voor Gerrit Lijftogt en Mariska Luesink. De staart kwam op naam van Patrick Roes.

Bij het vogelgooien voor dames ging de titel naar Ilona Ruiterkamp. Het jeugd vogelschieten werd gewonnen door Robin Heinemans.

Op zaterdagavond was er een feestavond met muziek van de formatie PLEBZ, die werd afgewisseld door het akoestisch duo Patrick en Mark, bekend van de band Underkoffer.

Op zondagmiddag gingen de kinderen met versierde voertuigen en met veel kabaal in een langgerekte optocht vanaf het Buurthuus Varssel naar het feestterrein bij de Varsselse molen. Ook het koningspaar Thijs en Geralda Groot Roessink reed mee in een wagen die door de vrienden versierd was. De leden van de Varsselse fietscommissie hebben gejureerd wie de mooist versierde fiets / skelter had. De 1e prijs ging naar

Stijn en Lieke Brummelman en Harm Firing (“De Minions”). De 2e prijs was voor Lieke Meijerink en Linde Lawson (“Het regent prijzen in Varssel”). De 3e prijs kwam op naam van de broertjes Wesley en Youri Bosch (“De Loonwerkers”).

Het gehele weekend was het droog, maar vanwege de straffe oostenwind werden de kinderspelen in de feesttent gehouden.

Dit jaar was er voor het kinderfeest een speciale fotocabine ingehuurd. Met grappige accessoires werden er leuke foto’s gemaakt, waarop ook het vernieuwde logo en data van het Varssels Feest werden vermeld. Deze foto’s werden vervolgens door de kinderen in de door hen zelf versierde lijsten gezet, zodat zij een mooie herinnering meekregen. Ook meerdere volwassenen doken de fotocabine in.

Het kinderfeest, waarbij al veel ouders en grootouders en andere belangstellenden aanwezig waren, liep geleidelijk aan over in een gezellige muziekmiddag met de band Underkoffer. Al met al weer een geslaagd feest.

De volksfeestcommissie bedankt alle vrijwilligers, donateurs en sponsoren voor hun bijdrage. Zij wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe. Tot ziens op het volgende Varsselse Feest op:

7, 8 en 9 oktober 2016.

 

Veel belangstelling voor fietstocht Varssel 

Op zondagmiddag 23 augustus 2015 werd de jaarlijkse Varsselse fietstocht gehouden onder zomerse omstandigheden.

Maar liefst 143 deelnemers vertrokken vanaf het Buurthuus Varssel voor een mooie rit door het buitengebied van Zelhem en Velswijk. Halverwege was er een pauzeplek ingericht, waarbij door middel van een werpspel en een raadspel punten konden worden verdiend.

De finish en prijsuitreiking was weer bij het Buurthuus Varssel, waar nog gezellig werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Vorig jaar kwam de winnaar uit Mariënvelde. Deze keer ging de wisselbeker en slagroomtaart naar de

Winterswijkse Walinda Sikkink. Daaruit blijkt maar weer dat de fietstocht ook veel mensen van buiten Varssel trekt.

 

Rabobank   Coöperatie fonds 

Op 29 oktober was de uitreiking van het Rabobank coöperatiefonds. We zijn hier naar toe geweest,  omdat er naast de reguliere uitreiking  achteraf nog enkele kleinere prijsjes verdeeld zouden worden.  (dit was meer dan dat we vooraf verwacht hadden )Hier werd nog een bedrag van € 21000,=  verdeeld over  € 500,- , €1000,- en €1500,- cheques

Ons initiatief kwam uit de “Hoge Hoed “ in de groep van €1500,- ( zie bijlage)Een mooi begin voor de overkapping bij het buurthuis. Iedereen bedankt voor Uw stem(men) En dank aan:                                                                                                       Rabobank noord en oost achterhoek.      

 

Activiteiten Ouderencommissie Varssel 

Op 8 april hebben we een busreis gehad. Er deden 48 personen mee en dat is een mooi aantal. Hierbij is meegeteld de voltallige ouderencommissie en de vaste vrijwilligers.

Deze dagtocht had als thema “oranje”, wat dus inhield dat we met de bus met gids langs huizen en kastelen van de Koninklijke familie reden. Natuurlijk mocht koffie met oranjegebak hierbij niet ontbreken.

Voor we weer naar huis gingen hebben we ook nog een goed verzorgde koffietafel gehad.

Het was een mooie tocht met ook nog eens prettig weer.

Van Varssels belang kregen we een bijdrage van 10 euro per persoon (totaal € 480,–). Hierdoor konden we  een duurdere rolstoelbus huren.

Gezellig op stap

Bij de middagactiviteit op 25 november in het Buurthuus waren 47 personen aanwezig. De “Kakelkontjes” uit Eibergen waren hiervoor uitgenodigd. De ouderencommissie krijgt wel vaker een tip voor een leuke activiteit; dit was er ook eentje .Een van de hoogtepunten was wel de bruidsshow,waarbij 4 dames uit Varssel gekleed in bruidsjurk hun opwachting maakten. Er werden hen afzonderlijk van hun partners vragen gesteld. Hierbij bleek wel dat je ook na heel veel jaren samen elkaar toch niet zo goed kent als je dacht.

De volgende activiteit staat gepland op woensdag 13 januari 2016 in het Buurthuus.

Van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur gaan we dan “Nieuwjoar winnen”. Dan worden ook heerlijke wafels gebakken.

Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd.

 

Breedband (glasvezel)  in het buitengebied 

De laatste stand van zaken  ontvangen op 18 november  van:

 

Nieuwsbrief Breedband 

Met deze nieuwsmail houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het breedbandproject voor de Achterhoek.

De start

Eind 2014 sluiten 10 gemeenten en de provincie een intentieverklaring om te komen tot een open glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Achterhoek. Een publiek-private samenwerking via een eigen BV verzorgt de aanleg. Eind 2015 zou de schop de grond in kunnen. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De eigen BV is door de Europese regelgeving rond marktwerking en staatssteun niet mogelijk. Gemeenten en provincie kiezen daarom vlak voor de zomer tot nieuw onderzoek door de projectgroep. Met vertraging als gevolg. Eén positief punt van alle inspanning: sinds het voorstel zijn alle telecompartijen in beweging gekomen.

Nieuw voorstel

De projectgroep breedband Achterhoek stelt nu voor (commerciële) bedrijven uit te nodigen om een voorstel in te dienen voor de aanleg van het netwerk in wit gebied.  De uitnodiging krijgt vorm in een zogeheten steunregeling. Daarin staan de eisen aan het netwerk en de voordelen voor de winnaar (met name goedkope leningen). Het beste voorstel wordt gekozen in wat genoemd wordt een concurrerende selectieprocedure.

Daarnaast stelt de projectgroep voor een BV op te richten die tot doel heeft breedband in de regio aan te leggen. Die kan meedingen aan de uitvraag. De BV staat los van de gemeenten en provincie. Ze biedt daarmee niet alle zekerheden van de BV die eind 2014 op het netvlies stond. Het nieuwe voorstel gaat uit van de Europese regels voor staatssteun (dat is de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening). Bij de keuze ervan zijn de regelingen uit andere provincies als voorbeeld gebruikt.

Hoe gaat het verder?

Het voorstel van de projectgroep ligt er nu. Nu is het woord aan de bestuurders en de gemeenteraden.

Daarbij zijn er nog een aantal keuzes voor de bestuurders. Over de kostenverdeling onder de partijen (wie loopt welke risico’s), over het aantal percelen van de uitvraag (1 Achterhoek of 10 gemeenten?) en de score van de voorstellen (wat weegt het zwaarst in de beoordeling)? De wethouders praten eind november over het voorstel. De raadsleden worden begin december nader geïnformeerd. Het concrete voorstel komt waarschijnlijk in januari 2016 in de openbaarheid voor besluitvorming in gemeenteraden. Het voorstel van de projectgroep wordt op dat moment afgewogen tegen alle geluiden die de markt op dit moment houdt. Want hoe we het doen, doen we het, maar breedband voor de Achterhoek, dat komt er!

 

Tot zover. We houden elkaar op de hoogte!

—————————————————————————————————————————————————————-

LADIESTIME

Noteer alvast in je agenda!!     Aanvangstijd 20:00 uur     Waar:Buurthuus Varssel

 

Do   28 januari Bingo avond

Vrij  18 maart         Wijnproeverij met Rob Roth

De heren zijn ook welkom!

Za 14 mei Eindfeest samen met de                                                     heren            en   m.m.v.

 

 

 

Namens de belangenvereniging wensen wij u:

 

Fijne feestdagen en een    gezond en voorspoedig      2016.