Zoals iedereen wel weet hebben wij dit jaar weer een aanvraag ingediend om zonnepanelen te plaatsen op de Varsselse school en het uutbloas huusjen in te richten. Danzij iedereen die gestemd heeft en een aantal acties op social-media heeft dit initiatief 142 stemmen ontvangen! Dit is goed voor 7500 euro vanuit het Rabobank coöperatiefonds. Wij als belangenvereniging willen daarom de Rabobank en iedereen die zich hiervoor ingezet heeft bedanken voor dit geweldige resultaat!