Beste leden en donateurs,

Nadat in maart door de gemeente Bronckhorst voor uitstel van de klimaatplannen is besloten worden de aangepaste plannen momenteel voorbereid voor besluitvorming.
De aangepaste stukken zijn onder de naam Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 met bijlagen bekend gemaakt. De stukken zijn te vinden op: https://www.bronckhorst.nl/home/routekaart-energieneutraal-bronckhorst-2030_46241/
De afgelopen periode zijn er door actiecomité Op en Um ’t Zand gesprekken gevoerd met de betrokken ambtenaren en de raadsfracties. Dit actiecomité is met name actief ten behoeve van onze directe woon- en leefomgeving. Naast dit actiecomité is er buiten onze directe woon- en leefomgeving een actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik opgericht en is de Stichting Bronckhorst Windturbinevrij die actief is rond Bekveld, Keyenborg en Velswijk opgericht.
Het traject bij de gemeente Bronckhorst ziet er (vooralsnog) uit als volgt:
– 24 september 2019 College beslist over voorleggen stukken aan Commissie en Raad
– 10 oktober 2019  Verrijkte Routekaart ter bespreking in de Commissie
– 31 oktober 2019  Verrijkte Routekaart ter besluitvorming in de Raad
De Verrijkte Routekaart is volgens belanghebbenden op onderdelen verbeterd ten opzicht van de versie van maart. Wat volgens vele belanghebbenden nog ontbreekt aan de Verrijkte Routekaart zijn duidelijke kaders voor het plaatsen van (grote) windmolen en (grote) zonneparken op land. Juist op dit cruciale punt (Windmolens en grote zonneparken) is de Verrijkte Routekaart niet verbeterd.
Het actiecomité Op en Um ’t Zand heeft gisteren een enquete online gezet. Indien u de discussie rondom windmolen belangrijk vind en anoniem uw mening wilt geven, vul dan de enquete in op de website van het actiecomité Op en Um ’t Zand/ De enquete is via bijgaande link te vinden: https://www.survio.com/survey/d/S1I9S9H0A9Q9J5J7P
Als u de besluitvorming over de Verrijkte Routekaart wilt volgen, kom dan op 10 oktober naar de Commissievergadering en op 31 oktober naar de Raadsvergadering.
Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Varssel