De belangenvereniging Varssel is 19 januari op bezoek gegaan bij de gemeente om de laatste stand van zaken te horen betreffende glasveeld internet in het buitengebied. Hieronder staat het officiele bericht van de gemeente.

Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied Bronckhorst

Op maandag 19 februari  besloten b&w om over te gaan tot aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Bronckhorst. Zo’n zelfde voorstel ligt voor bij de collegesvan de zeven andere Achterhoekse gemeenten plus Lochem en Doesburg. Het plan issamen met de provincie Gelderland opgesteld en zal bij uitvoering ertoe leiden dat het buitengebied van de Achterhoek ++ als eerste regio in Nederland geheel wordt voorzien van supersnel internet via een glasvezelnetwerk.

Na de positieve besluiten van de gemeenten volgt nog de instemming van de gemeenteraden en van de provinciale staten, waarna het bedrijf Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV wordt opgericht.

Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV

Dit bedrijf zal aan de bewoners en bedrijven in het buitengebied het aanbod voorleggen van één of meer internetproviders om een abonnement voor Radio+TV, telefoon en internet via glasvezel af te sluiten. Behalve de abonnementskosten van de provider is een éénmalige exploitatiebijdrage van € 500,- incl. btw per adres verschuldigd.

Voorwaarde voor aanleg van het netwerk is dat 50% van de bewoners/bedrijven zonder breedbandvoorziening zich op het initiatief inschrijven. Inschrijving is mogelijk vanaf maart 2014 (de wijze waarop volgt!). Aan de Dbo’s en de bedrijvenkringen is gevraagd om het plan te ondersteunen en actief mee te werken aan het behalen van de vereiste deelnamegrens van 50%.

Voordelen glasvezel

• hoge snelheid

• storingsongevoeligheid

• dataveiligheid

• goedkoper

• voldoende capaciteit

Onderzoek alternatieven

Voordat dit plan is opgesteld, onderzochten de gemeenten en de provincie of er ook andere technieken of exploitatievormen waren voor een snelle dataverbinding in het gebied. Uit dat onderzoek bleek dat er geen technieken zijn die tegen lagere kosten dezelfde kwaliteit (snelheid, storingsongevoeligheid, dataveiligheid) kunnen leveren. Glasvezel biedt de mogelijkheid om nog een veelvoud van het huidige digitaal verkeer af te handelen en is daardoor dus toekomstbestendig.

Vergroten woongenot

Het slagen van dit plan zal zonder twijfel  het woongenot in het buitengebied vergroten, de bedrijvigheid versterken en maakt de regio nog aantrekkelijker voor toerisme en economische ontwikkeling.