Op dit moment is een bestemmingsplan in voorbereiding waarmee wordt voorzien in de bouw van 5 recreatiewoningen met bijbehorende centrale parkeervoorziening. De locatie betreft het bosperceel op de hoek van de Ruurloseweg en de Scharfdijk in Hengelo (Gld). Ter voorbereiding op de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan was op 16 maart een informatieavond voorbereid bij de locatie. Als gevolg van het coronavirus is deze avond geannuleerd. Desondanks willen we een ieder de gelegenheid geven om inspraak te leveren op dit plan.

Daarom zijn de stukken van het plan gepubliceerd op de website van het Treehouse Resort.

Een ieder kan tot en met 3 april 2020 een inspraakreactie indienen via het online formulier. Vervolgens zullen wij de eventueel ontvangen reacties betrekken bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt naar verwachting in het voorjaar ter visie gelegd.

Aanmelden inspraak kan door hier te klikken.