Varssels Belang

Beste leden en donateurs.

Terwijl de wind om het huis raast, de regenbuien elkaar op volgen en we de kerst naderen willen wij samen met u nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Het jaar 2014 is voor de belangenvereniging (DBO) een druk jaar geweest. De opening van het buurthuus op 27 september was natuurlijk het hoogtepunt met ± 200 bezoekers en schitterend weer, een geslaagde middag. We hebben er lang op moeten wachten maar het resultaat is geweldig en de DBO wil dan ook iedereen die op welke wijze dan ook heeft mee gewerkt hartelijk bedanken.

Verder is op dit moment het breedband in het buitengebied actueel. De provincie en de gemeente zijn hierover in overleg, hoe er moet worden omgegaan met de kosten van aanleg. We moeten hopen dat de provincie financieel wil bijdragen ander is het financieel niet haalbaar.

De verlichting: De gemeente heeft voor de wegrace van 2014 op de Varsselring, verschillende lantaarnpalen weggehaald. Deze zijn na de race niet terug geplaatst i.v.m. bezuinigingen ( De Hamové heeft hier geen enkele schuld ). Na overleg heeft de gemeente besloten om een aantal lantaarnpalen terug te plaatsen met energie zuinige lampen. Deze zijn in bestelling en we hopen dat ze zo spoedig mogelijk worden geplaatst.

LOP.: Het landschapsontwikkelingsplan is op dit  moment erg actueel, dus als u een bedrijf heeft met varkens, rundvee of kippen, houdt het goed in de gaten of er veranderingen zijn. De gemeente Bronckhorst valt namelijk ook onder het LOP.

N.B.wet: Bij aanvraag van een vergunning voor uitbreiding is na de mening van de gemeente Bronckhorst ook een Natuur Beschermingswetvergunning noodzakelijk. Dit kan in sommige gevallen een lange tijd in beslag nemen. U ziet het de DBO zit niet stil.

SEBV   “Buurthuus Varssel”

Na de feestelijke opening van Buurthuus Varssel op 27 september heeft het oprichtingsbestuur het stokje overgedragen aan het huidige bestuur van Stichting Exploitatie Buurthuis Varssel (SEBV).

Enorm veel werk is er verzet om het Buurthuus te realiseren. Met man en macht is in een relatief korte periode de transformatie van school naar Buurthuus gerealiseerd, en het resultaat mag er zijn!!

Op dit moment wordt al volop gebruik gemaakt van de ruimtes: als vergaderlocatie, als ontmoetingsplek voor de jeugd van Varssel, en ook de oudere inwoners van Varssel hebben al gebruik kunnen maken van de mooie locatie. De Rommelmarkt heeft een eigen ruimte in het gebouw voor opslag en verkoopmogelijkheden.

Er zijn een aantal besloten feestjes en verjaardagen gehouden, een druk bezochte Bingoavond en er werd een workshop georganiseerd waar een mooi kerststuk kon worden gemaakt.

Buurthuus Varssel heeft de beschikking over een jeu de boules baan, een biljart, er hangen prachtige dartborden dus ook voor een wekelijkse sportavond of middag zijn er voldoende mogelijkheden.

Kortom, Buurthuus Varssel heeft veel mogelijkheden en veel te bieden! Heeft u belangstelling om het buurthuus te huren voor een verjaardag, vergadering of bijeenkomst vraag naar de mogelijkheden bij de beheerder Marcel Peters      06-13472102 of Wilma Verkijk 06-21678428 Evelien Klein Wassink 06-30053161.

De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om de kosten van de exploitatie zo laag mogelijk te houden, en de opbrengsten in ieder geval kostendekkend te laten zijn. Een uitdaging, waar we samen met u de schouders onder willen zetten.

Buurthuus Varssel: Voor Varssel, door Varssel!

We wensen u gezellige feestdagen, en een goed en gezond 2015 toe!

Het bestuur:

Voorzitter                Rik Hulsman

Secretaris                 Maaike te Stroet

Penningmeester    Marieke Veenink

Bestuursleden        Henk Grotenhuis, Inge Slotboom en Marian Lawson

Beheerders:            Marcel Peters, Wilma Verkijk en Evelien Klein Wassink

Jeugdcub Varssel

Na de sluiting van de school in Varssel zijn de kinderen uitgezwermd naar verschillende scholen in de omgeving. Iedereen lijkt zijn plek te hebben gevonden, er zijn veel nieuwe vrienden en vriendinnen gevonden.

Om wel contact te blijven houden (of te krijgen) met kinderen uit de buurt vind  Jeugdclub Varssel het een extra uitdaging om leuke activiteiten te blijven organiseren voor de Varsselse jeugd.

Er is vanaf januari 2014 gestart met een Miniclub, voor kids van 6, 7 en 8 jaar oud. Deze kids hebben 1 x per maand een leuke activiteit bij het Buurthuus Varssel, op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Er zijn 17 enthousiaste kinderen, die het erg leuk vinden om samen spellen te doen, en te knutselen. De leiding van deze groep zijn Alice Jolink, Marieke Timmerije, Milly Maas en Wilma Verkijk.

De Jongere Jeugdclub is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Dit is een grote groep, 22 kinderen komen 1 x in de maand op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur bij elkaar. Spellen in en om het Buurthuus, maar ook excursies, zwemmen en disco bowlen staan op het programma. Dit wordt gedaan samen met de leiding Alice Jolink, Henny Krijt, Marco Arfman en Marian Lawson, met als reserveleiding Nick van Tussenbroek.

De Oudere Jeugdclub bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar tot…….. wanneer je maar wil. Dit is een groep van 11 jongeren, onder leiding van Maaike te Stroet, Manon Groot Roessink, Frank Hobelman en Patrick Lenselink. De activiteiten voor deze groep zijn afgestemd op interesse uit de groep zelf, en zijn vaak wat spectaculairder van aard, en wat vaker buiten de deur.

Op 19 december zijn er door de kinderen weer mooie, en vooral volle kerstbakjes gemaakt, deze zijn uitgedeeld aan de oudere inwoners van Varssel, de reacties waren hartverwarmend!

Op het Varssels Feest is er weer volop geraden voor de goed gevulde boodschappenmand, de opbrengst hiervan kwam geheel ten goede aan de jeugdclub, waarvoor dank!!

Tijdens de Off the Road rit, georganiseerd door de Hamove, is de Jeugdclub in gelegenheid gesteld om koffie en thee te verkopen aan de deelnemers aan deze rit, hierdoor heeft de jeugdclub de kas weer wat kunnen spekken. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Op 13 maart 2015 organiseren we weer de jaarlijkse playbackshow, dit keer natuurlijk vanuit het mooie Buurthuus Varssel.

Het komende jaar zullen we niet meer meedoen met de optocht voor Koningsdag, dus helaas geen versierde wagen vanuit Varssel.

Dit was het nieuws van de Jeugdclub Varssel:  wij wensen u allen heel fijne kerstdagen en een mooi en spetterend 2015!!

Wandelvereniging Varssel

Wandel vereniging Varssel is weer volop in beweging voor de wandeltocht van 19 april 2015. Er zijn een aantal dingen veranderd. Als eerste zijn we na veel vragen van de wandelaars verhuist naar de zondag. De tweede verandering is het start en eindpunt. Met dank aan de Stichting Buurthuus Varssel kunnen we in 2015 in het “centrum” starten. Via deze weg willen we de HAMOVE hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de molen. We hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om een vlekkeloze opstart te maken om op deze wijze onze wandeltocht op de kaart te zetten. Zoals ieder jaar willen we kleine aanpassingen doen op een aantal routes. Daar wordt hard aan gewerkt door verschillende leden van de wandelvereniging. 2015 Wordt voor de wandel vereniging een uitdaging. We hebben afscheid genomen van twee ervaren wandelaars en daarvoor twee nieuwe leden mogen begroeten. Een frisse kijk waar we jaren mee vooruit kunnen. Namens Wandel Vereniging Varssel wensen we iedereen fijne feestdagen en we verwelkomen u graag tijdens onze wandeltocht op 19 april 2015!

Varssels Volksfeest

Het afgelopen jaar werd het 110 jarig bestaan van het Varssels Feest gevierd met vele activiteiten in het weekend van 10, 11 en 12 oktober.

Op vrijdagavond voerde het Varssels Volkstoneel met succes het stuk “Spot uit … Licht aan” op. Dit vond plaats in een nieuw toneeldecor in verband met de verbrede feesttent. Na afloop werd er volop gedanst op muziek van de feestband De Sleppers.

Op zaterdagmiddag werden de diverse volksspelen gehouden. Aan het vogelschieten deden 104 schutters mee. Een record aantal. Na 230 schoten slaagde Ard Scheffer erin om de vogel naar beneden te halen. Dit kunststukje heeft hij precies 25 jaar geleden ook al een keer uitgevoerd. Destijds was hij nog maar 16 jaar.

Zaterdagavond was er een knallend feest met de coverband Plebz. De optredens van deze band werden afgewisseld met dancemuziek van DJ Rutger.

Op zondag, net na het middaguur, vertrokken de kinderen vanaf het pas geopende Buurthuus Varssel in Treintje Bello en op een legertruck van Jarno Wormgoor voor een rondrit door Varssel. Ook het koningspaar Ard en Jenny Scheffer reed mee in een wagen die door de buurt versierd was.

Nadat iedereen door de nieuwe entree –  in de vorm van het achterhuus van de Varsselse boerderij Hilferink – was gelopen,  klonk omstreeks 13.00 uur het startschot voor zowel de kinderspelen als het keizerschieten. De weersomstandigheden waren ideaal.

Aan het keizerschieten deden 32 van de 35 uitgenodigde oud-koningen en –koninginnen mee. Daaronder zaten 8 personen die 2 keer koning van Varssel zijn geweest. De oudste deelnemer was Hendrik Woerts (96 jaar). Ondertussen vermaakte Magic Jack het publiek met diverse trucs. Na 208 schoten werd bekend wie de nieuwe keizer van Varssel was geworden: Jan Grotenhuys.

Het nieuw keizerspaar Jan en Annie Grotenhuys en het koningspaar werden in de feesttent gehuldigd. Daarna was de dansvloer steeds goed gevuld met dansende en hoakende feestgangers met muziek van Underkoffer en Old Ni-js.

Op 6 juli werd de fietstocht gehouden. Zowel de start als de finish was bij het Buurthuus, zodat er nu helemaal een rondje kon worden gemaakt. De tocht, waarvoor zich 94 deelnemers hadden ingeschreven, ging door het Vordense buitengebied.

In 2014 zijn ook weer twee ouderenmiddagen georganiseerd. De eerste vond plaats op 16 april in het schoolgebouw, waarbij een paasbingo en paasmaaltijd op het programma stond. De verwarming kon worden teruggezet, want een stralende voorjaarszon scheen door de grote ramen van de vroegere kleuterklas.

Op 25 november werd de ouderenmiddag voor het eerst in het nieuwe Buurthuus Varssel gehouden. Het heuglijke feit, dat er zo’n geweldig mooie gemeenschappelijke voorziening voor alle inwoners van Varssel en omstreken is gerealiseerd, werd gevierd met koffie en gebak. Deze middag was er een optreden van Diny Berenpas en Linie Esselink oftewel De Mölledeerns. Deze twee dames speelden accordeon en nodigden de aanwezigen uit om mee te zingen met vele bekende liedjes van toen. Het muzikale gedeelte werd afgewisseld met gedichtjes en grappige verhaaltjes, en natuurlijk een hapje en een drankje.

Er is besloten om met de ouderen gezamenlijk te gaan “niewjoar winnen” in het Buurthuus op dinsdag 13 januari 2015 van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Het Varssels Feest zal worden gehouden op 9, 10 en 11 oktober 2015.

De volksfeestcommissie bedankt alle vrijwilligers, donateurs en sponsoren voor hun bijdrage. Zij wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Rommelmarkt Commissie

Beste Lezer,

We hebben weer een succesvolle en gezellige rommelmarkt 2014 achter de rug. Voorgaande jaren kon het weer ons nog wel eens op de proef stellen maar dit jaar konden we gelukkig het Buurthuus gebruiken om alles uit te stallen.

Erg blij waren we weer dat zoveel mensen uit Varssel ons deze dag vrijwillig kwamen helpen om er weer een feest van te maken. Er is weer wat af gesjouwd, geschminkt, gebakken en nog veel meer.

We hebben zo een mooi bedrag bij elkaar gehaald waarmee we het Buurthuus kunnen steunen. Ook doneren we een deel aan stichting Hartekind.

In het uutbloashuusken staat een kast met  “rommeltjes” die wij de cadeau kast noemen. Hier kan iedereen even naar binnen stappen en een aardigheidje kopen.

De opbrengst hiervan is uiteraard ook voor het Buurthuus.

We hopen begin 2015 een datum te kunnen bepalen voor de volgende rommelmarkt.

Het zelfde geld voor het inzamelen van de spulletjes.

We houden u op hoogte!

Met vriendelijke groet,

Evelien, Marieke, Janet, Anja, Monique, Marianne, Evelien, Wilma en Agnita

 

Varssel.nl

Varssel is een kleine gemeenschap met misschien niet meer dan 300 inwoners. Een buitenstaander zou denken dat hier niet veel kan gebeuren buiten de dagelijkse exodus rond 7.00 uur waar iedereen naar het werk gaat om na 18.00 uur weer naar huis terug te keren. Maar niets is minder waar, zelfs in deze kleine gemeenschap is altijd van alles te doen. Of dit nu een opkomst van de jeugdclub is, een creatieve avond in het buurthuus of een wandeltocht van de wandelvereniging. Hoewel het misschien niet even bekend is, er is altijd wel iets te doen in onze gemeenschap.

Zo was er bij enkelen al het idee ontstaan om een website te bouwen voor Varssel. Nu was er ook nog eens een mogelijkheid om dit te financieren via een subsidie. Een kleine groep heeft dit opgepakt en aangevraagd waarna dit geld ook toegekend werd aan Varssel. Zo is er een kleine club van mensen geweest die deze site heeft willen opzetten en zie het resultaat!

Nu is Varssel ook vertegenwoordigd op het internet. www.varssel.nl is een feit! Op deze website kunnen alle verenigingen er gebruik van maken. en kan elke bezoeker snel zien of er nog activiteiten gepland staan in de buurt.

Als beheerder wil ik als eerste Bertus Jolink, Eric Kaptein, Rick Hulsman, Bloemendaal in Vorm (de ontwerper van de site) en Eric Bruil bedanken voor al hun inzet, zonder hen was het nooit zo ver gekomen en zou het resultaat niet zo geweldig zijn. Ik wil iedereen dan ook uitnodigen een kijkje te nemen op www.varssel.nl en waar mensen nog nieuwswaardigheden, foto’s of vragen hebben kunnen ze via de site stellen of naar renehobelman@gmail.com sturen.

M.vr.gr. René Hobelman

Webbeheerder Varssel.nl

 

Het bestuur van de Belangenvereniging wenst u goede kerstdagen en een gezond 2015.