Van de site van de provincie Gelderland, het orginele artikel is te lezen via deze link: http://www.gelderland.nl/4/gelderlandleeft-Nummer-2,-29-januari-2015/Nieuwsbericht-over-glasvezel.html

 

Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten (PS) voor om een Glasvezel Achterhoek BV op te richten en daarvoor 34 miljoen euro kapitaal te storten. De andere helft van het kapitaal wordt verzorgd door de 10 deelnemende Achterhoekse gemeenten. De BV realiseert een open, toegankelijk en snel breedbandnetwerk in het buitengebied van de Achterhoek tegen zo laag mogelijke kosten. De BV investeert in de aanleg van het netwerk en verhuurt deze aan telecompartijen.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: ‘Doordat de markt haar verantwoordelijkheid voor de aanleg van breedband in het buitengebied niet oppakt, doen we dit samen met gemeenten. Het is niet alleen goed voor de leefbaarheid maar ook voor de economische ontwikkeling in het buitengebied.’

Afspraken

De eigen aansluitbijdrage voor bewoners is overal gelijk: het gaat per huishouden om eenmalig 500 euro inclusief BTW. Daarnaast zal elk huishouden zoals overal abonnementskosten betalen die vergelijkbaar zijn met huidige tarieven voor telefoon, televisie en internet in het buitengebied. Voor elke gemeente geldt de voorwaarde dat minimaal 50 procent van de potentiële adressen zal deelnemen. In potentie gaat het om circa 24.000 adressen. De vraagbundeling is de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente.
PS hebben voor dit bedrijf  geld gereserveerd. Het gaat om revolverende middelen, geld dat na afloop terugvloeit naar de provincie. De termijn die hiervoor is voorzien is circa 25 jaar. In de tien gemeenten moeten de gemeenteraden ook instemmen met de deelname aan dit bedrijf.

Planning

Nadat PS hebben ingestemd met de oprichting van dit breedbandbedrijf dient de minister van Binnenlandse Zaken in te stemmen met de deelname van de provincie aan dit bedrijf. In maart start de vraagbundeling door gemeenten en de voorbereiding voor de aanbesteding en aanleg. De aanleg van de glasvezelinfrastructuur zal naar verwachting in het najaar 2015 van start gaan.

Europa

Het breedbandbedrijf richt zich alleen op de zogenoemde ‘witte gebieden’ in de Achterhoek. Dit zijn gebieden waar nu geen kabel of glasvezel ligt en waar de marktpartijen ook voor de komende drie jaren geen plannen hebben. Om staatssteun-claims te voorkomen, dient de totale investering van dit project onder de 70 miljoen euro te blijven.