Beste leden,

Helaas is het al weer enige tijd geleden dat onze laatste ledenvergadering heeft plaatsgevonden door de Corona. Dit jaar gaan we sowieso er een plannen. Een en ander natuurlijk nog steeds afhankelijk van  en rekening houdende met de dan geldende corona regels.

Normaal gesproken zou de ledenvergadering in maart plaatsvinden. Echter, ondanks de nu al ruime versoepelingen vonden we dit als Bestuur alsnog te vroeg.

We hebben daarom besloten om de datum  van de ledenvergadering naar mei te verplaatsen en wel naar maandag 16 mei a.s. Reserveer deze datum in ieder geval alvast in uw agenda. U hoort te zijner tijd hier mee over.

Met vriendelijke groet,

Belangenvereniging Varssel

Monique Nieuwenhuis

secretariaat