Buurthuus Varssel

Mede door de kinderdagopvang, het uutbloashuuske en
de verschillende activiteiten die worden georganiseerd,
blijft het nog volop levendig in Varssel.
Bent u inwoner van Varssel en omgeving, dan kunt ook
u het buurthuis gebruiken. U kunt zich hiervoor mel-
den bij de beheerders. Wel is besloten dat per 1 januari
2018 in de maanden april tot oktober het buurthuis
een keer per maand beschikbaar wordt gesteld om
overlast voor de buurt te beperken. Dit is buiten de
Varsselse activiteiten om.
Heeft u leuke ideeën voor het Buurthuus, wilt u be-
heerder worden of heeft u zin om met activiteiten te
helpen, neem dan contact op met Marcel Peters of
Wilma Verkijk.
In het voorjaar van 2018 wordt er weer een schoon-
maak ochtend of middag geprikt. Hulp is erg welkom en
hopenlijk zien we u dan.

Jeugdclub Varssel

Allereerst willen wij Robert Lackamp welkom heten
als leiding en tevens hebben we afscheid genomen van
Patrick Lenselink en hem bedanken we voor zijn inzet
en gezelligheid de afgelopen jaren.
Nu we in het nieuwe clubseizoen zitten, zijn we blij dat
er nog steeds veel animo is voor de Jeugdclub en dat
we leuke activiteiten mogen en kunnen organiseren
voor de Varsselse en Lindese jeugd. Dit seizoen bestaat
de leiding uit: Wilma Verkijk, Henny Krijt, Alice Jolink,
Milly van Tussenbroek, Maaike te Stroet, Marieke Tim-
merije, Marinka Stapelbroek, Kristel Luesink, Harriët
Drenten, Mariska Luesink en Robert Lackamp.
Dit seizoen zijn er 4 groepen. Een kidsgroep, jeugd-
groep, een jongerengroep en een ouderengroep.
Kidsgroep
Deze groep bestaat uit 12 kinderen. Zij hebben op de
zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 club. Wij zijn de al-
lereerste clubmiddag begonnen met pleeborstel gooien,
het is een variant op het bekende spel klootschieten
allee nu ga je met een pleeborstel gooien.
De maand erop stond knutselen voor halloween op het
programma. Alle kinderen hebben een pompoen uitge-
hold en herfstbladeren gezocht om er mooi halloween/
herfst pompoen van te maken. In november hebben we
een bezoek gebracht aan het Kristalmuseum in Borculo.
Na afl oop van de speurtocht en goudzoeken kregen de
kinderen een steen die mee die paste bij hun sterren-
beeld en een goudzoekersdiploma. In december hebben
we een dobbelsteen/spelletjesmiddag gehouden met
sjoelen, toren bouwen en nog veel meer leuke spel-
letjes. Je gooit met de dobbelsteen en de getallen die
op de dobbelstenen staan vormen samen een spel, dus
als je twee enen gooit dan ging je sjoelen enzv. Het was
een gezellige en geslaagde middag!
Jeugdgroep
De jeugdgroep bestaat uit 15 kinderen. Zij hebben op
de vrijdagvond van 18.30 tot 20.30 club. De eerste
avond werd gevuld met een geslaagde spelletjesavond.
Bekertjes stapelen, knikkeren, spreekwoorden op-
noemen en nog veel meer. De maand erop waren we
in Zutphen waar de jeugd een verkenningsspel heeft
gedaan. Hierbij had de jeugdgroep samen met de jon-
gerengroep allemaal leuke opdrachten die ze moesten
uitvoeren, al met al een geslaagde avond. In november
is de jeugdgroep samen met de jongeren en ouderen-
groep wezen zwemmen in Groenlo, een avondje water-
pret! In december is door de jeugdgroep hard gewerkt
om kerststukjes voor de ouderen te maken, maar na-
tuurlijk ook een stukje voor henzelf voor thuis, daarna
hebben ze nog gezellig het hebberigheidspel gedaan.
Jongerengroep
De jongerengroep bestaat uit 12 kinderen. Zij hebben
op de vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 club. De eerste
avond hebben zij een spelletjesavond gehad met vinger-
haken, bekers stapelen, raket balanceren enz. De maand
erop zijn ze samen met de jeugdgroep naar Zutphen
geweest om verkenningspel te doen, wat zeer geslaagd
spel is. In november zijn ze samen met de jeugd en de
ouderengroep wezen zwemmen in Groenlo. Hier heb-
ben de kinderen zich uitstekend vermaakt. In de decem-
ber stond voor hun kerstbakje maken voor ouderen
met nadien kado grabbelen.
Ouderengroep
De ouderengroep bestaat uit 11 kinderen. Zij hebben op
de vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 club. Op de eerste
avond is gestart met een fi lmavond. Bounty Hunter was
de fi lm waar deze avond om draaide. In november had-
den we de kinderen opgegeven voor een spooktocht
in Doesburg, wat natuurlijk helemaaal niet eng was! En
hadden de kinderen nog een avond in november en toen
is er samen met jeugd en jongerengroep gezwommen in
Groenlo. Velen gingen van de bandenglijbaan af waarvan
het water erg koud was. De ouderengroep heeft in de-
cember hebberigheidspel gedaan wat altijd een avondvul-
lend en gezellig spel is.
Ook dit jaar kregen wij van de Jeugdclub de gelegenheid
om tijdens de Off the Road rit, georganiseerd door de
Hamove, koffi e en thee te verkopen aan de deelnemers
en bezoekers bij de familie Bosch. Op deze manier kon-
den wij onze kas spekken. Hiervoor onze hartelijke dank
naar Hamove en familie Bosch.
Op het Varssels Feest is er dit jaar ook weer volop
geraden voor de goed gevulde boodschappenmand, de
opbrengst hiervan kwam geheel ten goede aan de jeugd-
club, waarvoor dank!
Ook bij Jumbo Hollak in Zelhem kun je sponsorzegels
sparen voor verenigingen zodat verenigingen op deze
manier de kas kunnen spekken. Wij van Jeugdclub Varssel
doen hier al vanaf het begin aan mee. Je kunt in de win-
kel de volle spaarkaarten en/of sponsorzegels deponeren
bij de ingang van de winkel in het vakje van Jeugdclub
Varssel. Heel erg bedankt voor het sparen!
In het nieuwe jaar staan er ook weer allemaal leuke
activiteiten op de planning.
Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en een gezond
2018 toe!

Ladiestime

Ook dit jaar zijn de dames van de Ladiestime weer
enthousiast begonnen aan een nieuw seizoen met al-
lemaal leuke en veelzijdige avonden voor alle dames
uit Varssel en omgeving. We hebben al een crea avond
gehad waarbij we een mooi pompoenstukje gemaakt
hebben en ook de kerstbingo waarbij we ook door
Langwerden en Slotboom gesponsorde prijsjes konden
uitgeven was een succes.
We kregen dit jaar ook al veel tips en ook een aantal
dames die zichzelf al hebben voorgedragen om een
avond te organiseren. Hier zijn we erg blij mee. Mocht
jij een goed idee hebben of wil je zelf een avond of mid-
dag organiseren (met hulp van ons) laat het ons weten.
De komende avonden staan nog in de planning komend
jaar, we hopen dat we jullie daar zien!
Ladiestime dames:
Marianne, Marjolanda, Sigrid, Wilma, Marieke & Marieke
PS: er zijn toch ook vast een aantal heren die het leuk
vinden om een Kerelsavond te organiseren?

Fietstocht 2017

Op zondagmiddag 27 augustus werd de jaarlijkse
Varsselse fi etstocht gehouden. Ook deze keer was het
fraai zomers weer. 134 deelnemers vertrokken vanaf het
Buurthuus Varssel voor een mooie rit. Halverwege (tussen
Ruurlo en Barchem) was er een pauzeplek ingericht. Voor
iedereen was er een versnapering. Ook konden er, door
het welbekende pijlenrad en het raden van de hoogte van
een in de boom gehangen fi etsje, punten worden verdiend.
De fi nish en prijsuitreiking was weer bij het Buurthuus
Varssel, waar nog gezellig werd nagepraat onder het genot
van een drankje en barbecuevlees. De winnaar werd Rob
Pastoor.

Activiteiten ouderencommissie Varssel

Voor de ouderenmiddag op woensdag 26 april was Jan
Bornebroek uit Enschede uitgenodigd. Jan wist veel te
vertellen over geveltekens op de daken en de achterlig-
gende verhalen van de vroegere bewoners. Ook hekse-
rij en kwakzalverij passeerden de revue.
Het was deze keer vooral een leerzame en aangename
middag in het Buurthuus Varssel.
Op woensdag 13 december was er een muzikale mid-
dag met een prachtig optreden van de juf, de bakker en
de dominee. Dit trio zorgde met hun liedjes en verhaal-
tjes voor een feest van herkenning.
Het programma nodigde dan ook uit tot meezingen.
Om te zorgen dat de kelen goed gesmeerd bleven,
mochten de drankjes natuurlijk niet ontbreken.
Het was een gezellige boel in Varssel.
De volgende activiteit zal de nieuwjaarsbijeenkomst
zijn. Deze vindt plaats op
woensdag 3 januari 2018
om
14.00 uur in het Buurthuus
. Versgebakken
nieuwjaarsrolletjes liggen dan klaar. Tevens kan er bingo
gespeeld worden.

Terugblik op Varssels Feest 2017

Het Varssels Feest vond plaats onder zomerse weers-
omstandigheden dankzij de invloeden van orkaan Op-
helia. Bij alle onderdelen van het feest – toneelavond,
volksspelen, feestavond en kinderfeest / muziekmiddag
– waren vele bezoekers aanwezig.
Voorzitter Dennis Verkijk opende het feest op vrijdag-
avond, waarbij hij twee jubilarissen in het zonnetje zette.
Wout Bergsma en Henk Luesink zijn reeds 25 jaar lid
van de volksfeestcommissie. Henk was daarbij van 2001
tot en met 2012 voorzitter. Daarna voerde het Varssels
Volkstoneel de klucht “Een pil voor Opa” op. Het stuk
zorgde voor veel geschater in de feesttent.
Na afsluiting van het toneel en de verloting, waarbij de
fi ets werd gewonnen door Hetty Freriks, werd er tot in
de late uurtjes gedanst op muziek van DJ Jordy.
Voor aanvang van de volksspelen op zaterdagmiddag
sprak burgemeester Marianne Besselink de menigte toe.
Zij gaf aan dat zij natuurlijk al wel vaker in Varssel was
geweest, onder andere bij wegraces van de Hamove,
maar dat zij nu voor het eerst buurt heeft gemaakt met
het Varssels Feest. Zij sprak haar waardering uit voor
de saamhorigheid en de vele vrijwilligers in Varssel, die
er voor zorgen dat er activiteiten worden georgani-
seerd voor jong en oud.
Aan het vogelschieten deden 90 schutters mee. Na
het lossen van maar liefst 538 schoten moest worden
besloten om de taaie vogel te verloten. Daaruit kwam
Gerard ten Have als winnaar naar voren. In 2002 en
2012 was hij ook al koning. Toen slaagde hij er beide
keren wel in om de vogel naar beneden te halen.
Dennis Verkijk nam de kop voor zijn rekening. De
vleugels waren voor Ronald van Lee en Gerrit Lijftogt.
De staart kwam (ook door loting) op naam van Huub
Nijenhuis.
Bij het vogelgooien voor dames ging de titel naar
Marian Lawson. Het jeugdvogelschieten werd gewon-
nen door Demy Bultman. Als spektakelspel was er “zak
slaan”, waarbij vele duels werden uitgevochten. Daaruit
kwamen Gerbert Diepenbroek, Jocye Diepenbroek en
Thijmen Heinemans als winnaars naar voren. In de tent
kon men de waarde van de boodschappenmand raden.
Harm Firing zat er slechts 16 cent naast en won die
mand met inhoud. De opbrengst van het raadspel is
bestemd voor de jeugdclub Varssel.
Op zaterdagavond was er een spectaculair feest met
de populaire band Saints ‘n Sinners die Varssel op zijn
grondvesten liet trillen. Vele bezoekers genoten van
de muziek en show. Ook op kilometers afstand was te
horen dat het er in Varssel goed aan toe ging.
Onder een stralende najaarszon gingen de kinderen
op zondagmiddag met versierde voertuigen of wande-
lend in fraaie uitdossingen in een langgerekte optocht
vanaf het Buurthuus Varssel naar het feestterrein bij de
Varsselse molen. Het koningspaar Gerard en Gea ten
Have reed mee in de vrachtwagen van Performance
Racing Achterhoek. Gerard is al jaren vaste medewer-
ker van dit raceteam, dat in 2017 succes had met het

kampioenschap van Joey den Besten (# 65) in IRCC

Supersport, maar ook veel verdriet kende door het ver-
ongelukken van Jochem van den Hoek (# 88) alias “Sjakie
Spektakel”. Ook was er een mooie wagen met peuters
van het Kinderdagverblijf SpelendWijs dat onderdak
heeft in het Buurthuus Varssel.
De leden van de Varsselse fietscommissie hebben geju-
reerd wat de mooiste creaties waren. De 1e prijs ging
naar Lieke, Sjoerd en Femke Meijerink en Corine van
Duin (“Varssels vergrijst”). De 2e prijs was voor Tess en
Lotte Barink (“Jip en Janneke; een levend standbeeld”).
De 3e prijs kwam op naam van Marrit en Luc Scheffer en
Rimke Timmerije (“Varssel Flowers”).
Na de optocht waren er diverse leuke spelen voor de
kinderen. Daarvan was de klimtoren het meest uitdagen-
de onderdeel. Zowel op zaterdag als op zondag konden
de kinderen gratis draaien in de draaimolen. Tevens ston-
den op die dagen een springkussen, skelters en speciale
fi etsen klaar. Op zondagmiddag was er ook een clown
“op hoge poten” en een goochelaar/entertainer. De
laatste feestdag werd goed afgesloten met muziek van de
Disco Kings.
De volksfeestcommissie bedankt alle vrijwilligers, dona-
teurs, sponsoren en deelnemers hartelijk voor hun bij-
drage aan een fantastisch Varssels Feest 2017. Zij wenst
iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
toe.
Tot ziens op het volgende Varssels Feest op:
12, 13 en 14 oktober 2018.

Yogafit Achterhoek in het buurthuus Varssel

woensdag avond 17 januari 2018 om 19:30
start een nieuwe, vaste activiteit in het Buurthuus, onder de
naam Yogafi t Achterhoek.
De Body en Mind les is de eerste wekelijkse activiteit
in het rooster op iedere woensdagavond. Daarnaast
worden er yogalessen ingeroosterd, Power Yoga, voor
het ontwikkelen van kracht en fl exibiliteit en een ont-
spanningsvorm van yoga, Yoga Nidra. De eerste les op 17
januari wordt ook gebruikt om te inventariseren welke
dagen en tijdstippen in de week het best passen voor
belangstellenden van de yoga.
Je kan ook per email je belangstelling doorgeven, of het
bijgevoegde formulier aan Elise sturen:
elise@thagendijkadvies.com
.
Reserveren kan ook via email of via WhatsApp:
06-23657086. Voor 17 januari zijn er nog een aantal
plaatsen beschikbaar.
Voor alle lessen geldt het introductietarief van 5 euro
per les tot 1 april! Geen abonnementen. (De allereerste
avond wordt alleen een vrije bijdrage gevraagd voor het
Buurthuus).