Nieuwsbrief                  juni 2015.

Als ik deze nieuwsbrief zit te schrijven is het al weer half juni en is het jaar 2015 al bijna half voorbij. Het is buiten erg droog en vele tuinsproeiers en regeninstallaties proberen het gras groen te houden.

Op de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Marian Ruiterkamp als penningmeester en Dick Bosch als bestuurslid van de belangenvereniging. We willen langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank uit spreken voor het werk wat zij voor de belangenvereniging hebben gedaan. Wij zijn bijzonder blij dat de open gevallen plaatsen worden opgevuld door Hennie van Lee en Rien Houwers. Hennie zal het werk van Marian overnemen en Rien dat van Dick. We hopen op een prettige samenwerking en zij zullen zich verder op in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Een aantal bestuursleden hebben op verzoek van wethouder Spekschoor een gesprek gehad over woningbouw in Hengelo Gld. De gemeente wil vanwege de vele leegstand zoveel mogelijk het bouwen van huizen beperken. We hebben aangegeven wanneer er in het buitengebied niet gebouwd mag worden bijv. bij boerderij splitsing de krimp in het buitengebied nog veel sneller gaat dan in het dorp. Bij de gemeente is hier begrip voor maar men houdt zich vast aan niet meer wooneenheden dan dat er nu zijn. Over 5 jaar gaat men dit opnieuw bekijken.

Bestemmingsplan stedelijk gebied:

Voor het stedelijk gebied gaat het om de samenvoeging van plannen van nog vrij recente datum. Uitzondering vormt het plan voor het stadje Bronkhorst dat aan de 10 jaarstermijn zit. Door diverse oorzaken van personele en plan technische aard en omdat we een plan van deze omvang bij voorkeur niet in de zomervakantie ter visie willen leggen, lopen we helaas vertraging op. In tegenstelling tot de eerdere verwachtingen lukt het ons niet het plan vόόr de zomervakantie ter visie te leggen en u vervolgens in september ter vaststelling voor te leggen. Ter visie legging zal – mede gelet op de vakantie periode – nu in september plaatsvinden. Wij gaan er van uit u het plan vervolgens dit najaar ter vaststelling te kunnen aanbieden.

Een ander werkt ook door naar de werkzaamheden voor het landelijk gebied. Wij voorzien ook daar een vertraging van enkele maanden. Het voorontwerp van dat plan zal op zijn vroegst in oktober 2015 gereed zijn voor ter visie legging. Een en ander mede afhankelijk van de resultaten van het voor dat bestemmingsplan noodzakelijke PlanMER. Voor zover mogelijk blijven wij koersen op vaststelling net voor of net na de zomer van 2016.

Conclusie BVV: Het bestemmingsplan landelijk gebied is voor Varssel erg belangrijk. Houdt het goed in de gaten want als het bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld dan is het moeilijk en een lange weg te gaan om het nog te wijzigen en bovendien kostbaar.

Voorstelronde Hennie en Rien:

Mijn naam is Hennie van Lee-Bultman, geboren en getogen in Varssel, getrouwd met Ronald, en moeder van Tamara en Tom. Ik werk op de financiële administratie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.

Eind maart ben ik bestuurslid van Belangen vereniging Varssel geworden. Tevens heb ik het penningmeesterschap overgenomen van Marian Ruiterkamp.

Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen om een leefbaar Varssel te behouden.

Groeten,  Hennie van Lee

 

Graag  wil ik mij even voorstellen als nieuw bestuurslid van de belangenvereniging.

Mijn naam is Rien Houwers,  53 jaar en  geboren  in Doetinchem.

Getrouwd met Mia, samen hebben wij 2 dochters Edien en Anna en  een  kleindochter Fenne. Ik ben werkzaam als productspecialist bij Comfoor  in Doetinchem.  Comfoor is gespecialiseerd op  het gebied van gehoorbescherming en gehoorverbetering. Na 11 jaar op de Huet in Doetinchem gewoond te hebben zijn wij eind 1997 met ons gezin verhuisd naar de Kloosterweg  in Varssel. De basisschool was destijds het middelpunt van Varssel en via de school integreerden wij snel in de Varsselse gemeenschap.

Wij genieten nog elke dag van  de vrijheid van het buitenleven  en de prachtige omgeving. Ik wil mij graag via de belangenvereniging  inzetten om de leefbaarheid in Varssel te behouden.

Groeten,  Rien Houwers.

Breedband buitengebied:

Tijdens de ledenvergadering op 30 maart hebben we uitleg gekregen van Nienke Droppers en Gert-Jan Mugge over de aanleg van breedband in het buitengebied van de Achterhoek .  Inmiddels zijn we enkele maanden verder is het project breedbandnetwerk met minimaal een jaar vertraagd. Oorzaak is dat er vanuit Brussel ( de Europese Commissie) bezwaar is gemaakt tegen de financiering van dit project door de gemeentes en de provincie Gelderland.  Verder zijn ze van mening dat geen snelheid van 100 MB nodig is in het buitengebied en dat het voldoende is dat de  huidige koperleiding opgewaardeerd  word tot 30 MB

De meeste mobiele telefoon providers leveren een snelheid die vele malen hoger is.

Bv.  4G netwerken van KPN , Vodafone en T-Mobile  variëren van 50 tot 225 MB.

’t Uutbloashuuske

8 jaar geleden heeft de familie Verkijk in hun voortuin een theetuin aangelegd. Vele passerende wandelaars hebben dankbaar gebruik kunnen maken van deze theetuin. Vorig jaar kwam de vraag of de familie Verkijk de theetuin wilde verplaatsen naar het Buurthuus. Bij het buurthuus zou dan een ruimte gecreëerd worden in de vorm van een Uutbloashuuske. Omdat ook de familie Verkijk het belangrijk vindt dat het blijft bruisen in Varssel, hebben zij hun theetuin verplaatst naar het buurthuus. Daarnaast is de familie Verkijk gevraagd om de theethuin / ‘t uutbloashuuske te blijven beheren, in combinatie met Marope.

’t Uutbloashuuske is iedere dag geopend waarvan iedere vrijdag en om het weekend Marope de theetuin beheert. Er worden lage prijzen gehanteerd om het voor de wandelaars / bezoekers aantrekkelijk te houden. De schoonmaak, boodschappen en het openen en sluiten maakt dat de opbrengsten nagenoeg nihil zijn. Maar wat er wordt verdient gaat ook weer terug naar ’t uutbloashuuske. Op dit moment wordt er hard gespaard voor nieuwe tafeltjes en stoelen.

Regelmatig pauzeren er wandelaars bij ’t uutbloashuuske. Zij schrijven dan ook leuke verhaaltjes in het boekje wat er ligt. De wandelaars zijn bijvoorbeeld erg blij dat zij gebruik kunnen maken van het toilet en vinden het uniek dat het openstellen van ’t uutbloashuuske nog kan in deze tijd.

In ’t uutbloashuuske staat een cadeaukast waar men leuke kleine attenties kan kopen, waarvan de opbrengst naar het Buurthuus gaat. Dus gaat u op visite en wilt u een kleine attentie meenemen? Kom dan gerust eens ‘aan’ !

Vuurfeest

Op zondag 5 april jl. vond het vuurfeest plaats. Een gezellig feestje voor jong en oud. Het plein voor het buurthuus was sfeervol ingericht met allerlei vuurkorven uit de buurt. De kinderen konden er broodjes bakken en de ouderen genoten met een hapje en een drankje van de Varsselse band. De opbrengst van het vuurfeest komt ten goede aan het buurthuus.

Nieuw e-mailadres

Heeft u nog ideeën, vragen of opmerkingen die u graag met ons wilt delen? Laat het ons weten via e-mailadres: sebv@telfort.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting Exploitatie Buurthuis Varssel

Wandelvereniging Varssel

Beste leden van BVV,

Het jaar 2015 heeft voor ons veel verandering teweeg gebracht. Ten eerste hebben we ons startbureau naar het Buurthuus verplaatst. We maken gebruik van de vergaderruimte in het Buurthuus en hebben binnen onze organisatie enkele wijzigingen doorstaan.

Op 19 april 2015 heeft de wandeltocht weer plaatsgevonden. Deze is met ruim 450 deelnemers een groot succes geworden. We hopen dit succes de komende jaren door te zetten. Na evaluatie zijn er nog genoeg aandachtspunten. We zullen ons moeten beraden over de parkeerplaatsen (dit jaar op het land van de fam. Hobelman). Binnen de organisatie zijn er verder nog enkele punten die aandacht nodig hebben zodat we in 2016 nog beter voor de dag kunnen komen. De wandelaars waren tevreden en we hebben veel complimenten mogen ontvangen.

Naast alle positieve geluiden zijn er ook nog negatieve zaken. We mogen bijvoorbeeld geen gebruik maken van een wandelpad. De route moet dus verlegd worden. Enige discussie over dit pad is wel geweest, maar helaas gaan de eigenaren dit uit de weg. Onze fout is dat we geen toestemming hebben gevraagd, maar of dat geholpen zou hebben is maar de vraag. Ik hoop in ieder geval dat we kunnen verbeteren en de discussie binnen de wandelvereniging opgelost gaat worden.

Inmiddels zijn er al weer nieuwe ideeën voor 2016. Deze tocht vindt plaats op zondag 24 april. Zet het vast in uw agenda! We wensen een ieder een fijne zomer en een goede vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wandelvereniging Varssel.

Bingomiddag in ’t Buurthuus.

Om ook overdag het buurthuus te gebruiken is door wat mensen het idee geopperd om een bingomiddag te organiseren. Tijdens een ouderenmiddag is er gepolst of hier belangstelling voor was. En dat was er. Op 1 april jl. is de 1e bingomiddag gehouden. Er waren toen 23 bezoekers. Nou, dat was een mooi aantal. Dus is besloten om elke 1e woensdag van de maand een bingomiddag te houden. Er werden een aantal dames benaderd of ze het leuk vonden om een bingomiddag te organiseren. Het zijn er 12 geworden. De middag gaat als volgt: Het begint om 14.00 uur en onder het genot van een kop koffie of thee kunnen we even bijpraten. Dan begint de bingo. Er zijn 3 bingorondes met mooie prijsjes en kost € 5,– incl. 2 x koffie of thee. Na de 1e bingoronde is er een pauze voor nog een kop koffie of thee. Tussen de 2e en 3e bingoronde wordt een consumptie geserveerd. Deze is voor eigen rekening en is € 1,– voor een glas fris en € 1,50 voor bijvoorbeeld een fles bier of een glas wijn. Om 16.00 uur is de middag ten einde. Ook de 2e en de 3e middag werden gezellige middagen en het aantal bezoekers groeit gestaag.

Vindt u het ook leuk om eens gezellig bij te praten en ondertussen een bingospelletje mee te spelen? Dames en heren, u bent van harte welkom.

De eerst volgende bingomiddag is op woensdag 2 september a.s. om 14.00 uur in het buurthuus. Daarna weer elke 1e woensdag van de maand.

Tot ziens en tot 2 september.

Het bingoteam.

rommelmarkt

Op 4 juli aanstaande is de inmiddels alom bekende rommelmarkt in het Buurthuus van 10 uur  tot 14 uur !!!

Wij zijn hiervoor nog op zoek naar goede spullen & kleding! Geen witgoed/computers a.s. donderdag en vrijdag 2 en 3 juli tussen 13.00 en 15.00 uur mag er nog spullen gebracht worden of op afspraak via Wilma, tel 06-21678428

Ook dit jaar beloofd het met de hulp van vele vrijwilligers een gezellige rommelmarkt te worden met leuke kraampjes, mooie spullen  en veel activiteiten voor jong en oud. De koffie en lekkere broodjes staan klaar, zodat ook de inwendige mens met een tevreden gevoel naar huis gaat.

Nieuw dit jaar is dat er ook veel tweedehands maar nog goede kleding te koop is. Dus kom rustig eens even rondsnuffelen!!

In het fietsenhok naast het Buurthuus is een kledingcontainer te vinden, hier kan het hele jaar door gebruikte kleding en schoenen in gedaan worden. De  goed verkoopbare kleding hieruit zal verkocht worden tijdens de rommelmarkt en de overige kleding/schoenen zullen verkocht worden aan een opkoper. De opbrengst hiervan is evenals een groot deel van de rommelmarktopbrengst voor het Buurthuus!

Wij doneren ook een deel aan stichting Hartekind. Stichting Hartekind ondersteunt relevant onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. Jaarlijks worden er 1500 kinderen geboren met een hartafwijking   (1 op de 120 baby’s). Er overlijden nog steeds kinderen met een aangeboren hartafwijking, omdat de medische wetenschap nog niet ver genoeg is om dit te voorkomen.

Groetjes en tot 4 juli !!!,

Evelien, Marieke, Janet, Anja, Monique, Marianne, Evelien, Wilma en Agnita

Jeugdclub Varssel

In het nieuwe jaar hebben we ook weer tal van leuke activiteiten georganiseerd voor de Varsselse jeugd. Vanaf december hadden wij ook versterking erbij gekregen van Marinka Stapelbroek. Zij was als leiding bij onze jeugdgroep.

Zo heeft de kidsgroep(leeftijd 6, 7 en 8 jaar) in februari een georganiseerde middag gehad bij Aerofitt in Hengelo en nog een leuke opdrachtentocht, knutselactiviteit, spel op ’t Hengelse zand en niet te vergeten onze slotmiddag in juni. Wij zijn met deze kids bij Koffieboerderij Groot Nibbelink geweest waar ze met warm weer(30graden) lekker hebben gespeeld met sproeiers en in de speeltuin zich uitstekend hebben weten te vermaken. We hebben die middag afgesloten met patat met snack voor iedereen. Het was een geslaagd seizoen voor de kidsgroep.

De jeugdgroep (8t/m12 jaar) mocht in januari beginnen met Lasergamen in Doetinchem. Ze vonden het allemaal super leuk om te doen en 1 van deze kinderen had de topscore van de dag behaald. Deze avond was dan ook zeer geslaagd. Daarnaast hebben deze kinderen ook een leuke zintuigenspeurtocht, tijd is geldshow en een georganiseerde avond bij Aerofitt in Hengelo, wat ook erg geslaagd was. En als afsluiting staat voor hen een slotnacht gepland samen met de jongerengroep bij het scoutinggebouw in Vorden. We gaan zoals voorgaande jaren van vrijdagavond tot zaterdag met de kinderen ergens een nachtje slapen en leuke activiteiten doen. Voorheen was dit kampweekend en daarvoor kampweek en sinds 2010 is het een slotnacht geworden. Hoe het programma eruit gaat zien is nog een verassing, maar zal vast en zeker een leuke afsluiting worden.

Ook de jongerengroep (12+) is het nieuwe jaar ook begonnen met Lasergamen in Doetinchem. Op de andere avonden hadden de jongens een biljartavond van Wynand Bulten en de meiden een make-upavond van onze eigen Manon, Fotospeurtocht door Hengelo, ook georganiseerde sportavond bij Aerofitt in Hengelo en als einde van dit seizoen hebben ze samen met de jeugdgroep een slotnacht die zoals bij de jeugdgroep vermeld staat naar het scoutingebouw in Vorden gaat. Dit gebouw staat middenin de Vordense bossen aan de

Hilferinkweg. Er zijn daar 2 woonkamer/slaapzalen waar de kinderen hun nacht gaan doorbrengen. Het zal ongetwijfeld een gezellige slotnacht worden met leuke activiteiten.

In maart hadden wij een fantastische Playbackshow gehad. Met een fantastische jury Marise den Bakker, Jeanet Arink en Eelco Schuijl. Voor het eerst in Buurthuus gehouden en we hadden heel veel ouders, opa’s, oma’s die kwamen kijken naar onze Varssele Jeugd die een mooie avondinvulling hebben gedaan. Nick Drenten als Mr. Probz met het nummer Waves won als solist. En bij de groepen wonnen Dana Eelderink, Luuk Arfman, Lianne Hulstijn, Sjoerd Meijerink, Lieke Reintjes, Dieze en Luuk Bierens zij deden Schiffie & Co met nummer De Pinguïndans. Het was een fantastische avond.

Ook moeten wij helaas na dit seizoen afscheid gaan nemen van een aantal leiding namelijk Marian Lawson, Marco Arfman, Frank Hobelman en Manon Groot Roessink.

Ondanks dat gaan wij Wilma Verkijk, Hennie Krijt, Alice Jolink, Milly van Tussenbroek, Patrick Lenselink, Maaike te Stroet, Marieke Timmerije en Marinka Stapelbroek gewoon volgend seizoen door met de Jeugdclub. Wij hopen nieuwe kinderen en leiding te mogen verwelkomen volgend seizoen.

Tot slot willen wij u allen een fijne zomer toewensen!

Varssel.nl

Het is alweer een half jaar geleden dat de nieuwe site voor het eerst in de lucht ging. Een hele stap vooruit qua techniek en vormgeving, waar alle verenigingen uit Varssel hun digitale ei kwijt kunnen.

In Varssel is altijd wat te doen wordt er vaak gezegd, maar als men zo de agenda bekijkt dan is dat ook zo. Is het niet een fiets of wandeltocht, dan is er wel een bingo of een opkomst van de jeugdclub. Ook als het gaat om nieuwswaardigheden of ontwikkelingen in de regio. Zo is er geregeld contact met de gemeente en de belangenvereniging en ontwikkelingen rond het glasvezelproject.

Maar we zijn er nog niet, ik ben er van overtuigd dat er veel meer in en om Varssel gebeurd dan wij beseffen. Ik wil daarom iedereen vragen die nieuws of agendapunten heeft, wat op de site kan, deze door te geven. Zo worden nog meer mensen op de hoogte gehouden en krijgt elk evenement de maximale aandacht! U kunt dit mailen naar renehobelman@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

René Hobelman. (webbeheerder)

Namens het bestuur van de belangenvereniging

willen wij u allen een mooie zomer en een fijne vakantie wensen in ons mooie Varssel of elders en tot ziens.

Belangrijke datums:

Fietstocht  23 Augustus  inschrijven tussen 13.30 en 14.00 uur bij het buurthuus.

Bingo middagen  2 september, 7 oktober , 4 November en 2 December

Volksfeest   9,10 en 11 oktober